App xổ số
App xổ số
App xổ số

BÀN ĐIỀU KHIỂN

SUNAUDI SL-512

5,500,000

Bàn điều khiển DMX SUNAUDI SL-512

SUNAUDI SL-1024

28,900,000

Bàn điều khiển DMX SUNAUDI SL-1024

SUNAUDI DMX 512

8,900,000

Bàn điều khiển SUNAUDI DMX 512

BÀN ĐIỀU KHIỂN DMX SUNAUDI SM-006K

Liên hệ

BÀN ĐIỀU KHIỂN DMX SUNAUDI SM-006K

NIGHTSUN SM-384

Liên hệ

Bàn điều khiển NIGHTSUN SM-384

8 Channel DMX Splitter SUNAUDI SL -208 DMX

BỘ CHIA TÍN HIỆU DMX SUNAUDI SL-208DMX

GZHOMELI PEARL 2010

Liên hệ

MIXER ĐIỀU KHIỂN ĐÈN KỸ THUẬT SỐ

AIWEIDY Tiger Touch

Liên hệ

Bàn điều khiển đèn DMX Tiger Touch 6144

AIWEIDY Colourful 2010

Liên hệ

Bàn điều khiền đèn AIWEIDY Colourful 2010 Controller

NIGHTSUN SM-211

Liên hệ

SM211 Mini DMX Controller

NIGHTSUN SM006K

Liên hệ

Bàn điều khiển 192

NIGHTSUN GM180 Pearl Tiger Touch

Liên hệ

Bộ điều khiển ánh sáng GM180 Pearl Tiger Touch DMX

nightsun gm089m

Liên hệ

Mixer đèn 1024 kênh dùng cho đèn par , moving head..