App xổ số
App xổ số
App xổ số

CROSSOVER/PROCESSOR

SUNAUDI PA-260

25,800,000

Bộ xử lý Digital SUNAUDI PA-260

SUNAUDI F-35

3,900,000

Vang Cơ SUNAUDI F-35

VANG SỐ SUNAUDI X5 PLUS

12,800,000

VANG SỐ SUNAUDI X5 PLUS

SUNAUDI 5.1 PLUS

3,500,000

Vang cơ SUNAUDI 5.1 PLUS

card thu âm roland rubix 24

Liên hệ

card thu âm roland rubix 24

YAMAHA MTX3

Liên hệ

Yamaha MTX3 là máy trộn ma trận 26 x8 với bộ xử lý tín hiệu với đầu vào mic / line 8 kênh và đầu ra tương tự 8-kênh

PROCESSOR OUTLINE iP24

Liên hệ

PROCESSOR OUTLINE iP24

CROSSOVER DBX234S

Liên hệ

CROSSOVER DBX234S Stereo 2/3 Way, Mono 4-Way Crossover

CROSSOVER DBX 223S

Liên hệ

Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover