App xổ số
App xổ số
App xổ số

EFFECT

YAMAHA SPX2000

Liên hệ

BỘ EFFECT KỸ THUẬT SỐ SPX2000

LEXICON MX-400

Liên hệ

EFFECT MX-400

LEXICON MX-300

Liên hệ

EFFECT MX-300

ALESIS MIDIVERB 4

Liên hệ

Bộ effect chuyên nghiêp dành cho các kỹ sư âm thanh chuên nghiệp

ALESIS MICROVERB 4

Liên hệ

Microverb 4 được thiết kế với nhiều hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp : - 200 chương trình với các hiệu ứng chuyên nghiệp , 100 chương trình lưu sẵn