App xổ số
App xổ số
App xổ số

GUITAR

YAMAHA TRBX305

Liên hệ

Maple / Mahogany 5-Piece Neck Solid Mahogany Body Performance EQ Switch

YAMAHA TRBX174

Liên hệ

Đàn guitar bass điện

YAMAHA PCA-112VM

Liên hệ

Đàn Guitar điện Yamaha Pacifica 112VM

YAMAHA PACIFICA212VFM

Liên hệ

Đàn guitar điện Yamaha Pacifica 212VFM

YAMAHA PCA-212VQM

Liên hệ

Là một trong số những guirtar điện tốt nhất trong nhiều thập niên quan. Đàn Yamaha Pacifica cũng nổi tiếng về âm tốt và tính dễ chơi nổi bật. Pacifica Series có đặc điểm là phần thân đàn viền đẹp, thiết kế cần đàn tinh xỏa, bộ rung kiểu cổ điển.

YAMAHA PCA-112V

Liên hệ

ĐÀN GUITAR ĐIỆN