App xổ số
App xổ số
App xổ số

MICRO NHẠC CỤ

SHURE PGA KIT7

Liên hệ

Micro chuyên dùng cho trống : 1 micro cho kit 3 miro cho tom 1 micro cho snare 2 micro cho đầu vào

SHURE PGA Drum KIT6

Liên hệ

Bộ dụng cụ trống Micrô Shure PGADRUMKIT6 là một gói microphone 6 thành phần chuyên nghiệp được thiết kế để sử dụng với trống. Bộ dụng cụ này đã được biên soạn để cung cấp chất lượng âm thanh đặc biệt cho tiếng trống của mic, tiếng trống và âm thanh. Bao gồm trong gói này là một mic trống trống PGA52, hai micrô trống PGA56, một micrô nhạc PGA57 và hai micrô dụng cụ PGA81.