App xổ số
App xổ số
App xổ số

MIXER ANALOG

MIXER SUNAUDI MX-16

Liên hệ

Bàn trộn âm thanh sunaudi MX-16

SUNAUDI MX-1402E

Liên hệ

SUNAUDI MX-1402E

Mixer yamaha MG 16XU

Bàn trộn âm thanh 16 kênh và bộ effects DSP 24 bit

YAMAHA MG-20XU

Liên hệ

Bàn trộn âm thanh

SUNAUDI MX-1002E

Liên hệ

Bàn trộn âm thanh

YAMAHA MG12-XU

Liên hệ

MIXER ANALOG

YAMAHA MG-32/14FX

Liên hệ

Mixer 32 line có sẳn 2 bộ echo số

YAMAHA MG-24/14FX

Liên hệ

Mixer 24 line , 2 bộ effects SPX

YAMAHA MG-16

Liên hệ

MIXER 16 KÊNH

YAMAHA MG-12

Liên hệ

MIXER 12 LINE

SOUNDCRAFT GB2 24

Liên hệ

MIXER 24 LINE

SOUNDCRAFT GB4-32

Liên hệ

MIXER 32 LINE

SOUNDCRAFT GB2-32

Liên hệ

32-Channel Analogue Mixer 2 Stereo Channels 4 Fixed Send (Group) Buses 6 Variable Send (Aux) Buses 4 EQ Bands

YAMAHA LX-7II/24

Liên hệ

MIXER 24 LINE

SOUNDCRAFT MFX-20

Liên hệ

MIXER 20 LINE CÓ SẴN EFFECT LEXICON

YAMAHA MG24/14FX

Liên hệ

MG24/14FX 24 LINE CÓ SẴN 2 BỘ EFFECTS 4 BAND EQ

YAMAHA MG-20

Liên hệ

Bàn điều khiển Trộn 16 kênh: Tối đa 10 micrô / 16 đầu vào dây (8 mono + 4 stereo) / 4 Bus+ 1 Bus stereo / 4 AUX (bao gồm FX)