App xổ số
App xổ số
App xổ số

TRỐNG

YAMAHA DTX-MULTI 12

Liên hệ

Âm trống Chất Lượng Cao và các âm thanh nhạc cụ khác đang tiến đến chỉ cần đánh vào đệm trống. Ngoài ra, bạn có thể ghi chép các dữ liệu MIDI khi bạn kết nối với máy tính.

YAMAHA DTX720K

Liên hệ

Kết hợp khả năng chơi cao của DTX-PADs, bộ điều khiển hi-hat thực và âm thanh tự nhiên, hệ thống này thật tuyệt vời cho việc đào tạo thực sự để thực sự nâng cao kỹ năng đánh trống

yamaha DTX400K

Liên hệ

DTX400K là bộ 10 trống tuyệt vời và các chức năng luấn luyện cùng với các đệm trống được phát triển mới, các cymbal lớn và cụm kick câm mới.

YAMAHA DTX450K

Liên hệ

Trống điện tử

YAMAHA PHX

Liên hệ

BỘ TRỐNG PHX